Vägbeskrivningar

Här följer några beskrivningar av hur man med eget fordon kan ta sig till Humlegården (Ekskogen) från olika håll.

Från Stockholm/Roslagstull

Åk E18 mot Norrtälje och ta av vid Brottby, avfart 188, ca 35 km efter Roslagstull. Sväng vänster direkt över E18, åk ca 500 m och sväng höger där det står Kårsta 13. Åk ganska precis 10 km, sväng vänster mot Ekskogen/Frösunda, åk över järnvägsspår, fortsätt 600 m till nästa korsning (ej in till höger efter spåren), sväng höger och åk 20-30 meter till vår infart som är skyltad Humlegården, på vänster sida.

Från Täby

Åk Vikingavägen/Stockholmsvägen (väg 264) norrut mot Vallentuna, sväng höger vid järnvägskorsningen till Angarnsvägen, efter ca 600 meter sväng vänster till Lindholmsvägen. Åk den ca 2 mil norrut, genom Lindholmen och Frösunda mot Kårsta (men inte ända fram till Kårsta). Sväng vänster i korsningen Ekskogen/Kårsta, åk 20-30 meter till vår infart som är skyltad Humlegården, på vänster sida.

Från Upplands Väsby/E4:an

Åk Vallentuna/Väsbyvägen (väg 268) till Vallentuna, sedan rakt fram över järnvägskorningen till Angarnsvägen, efter ca 600 meter sväng vänster till Lindholmsvägen. Åk den ca 2 mil norrut, genom Lindholmen och Frösunda mot Kårsta (men inte ända fram till Kårsta). Sväng vänster i korsningen Ekskogen/Kårsta, åk 20-30 meter till vår infart som är skyltad Humlegården, på vänster sida.

Från Norrtälje

Sväng av från E18 vid Söderhall och följ skyltar till Kårsta, åk igenom Kårsta samhälle och sväng vänster i T-korsning mot Frösunda/Kårsta kyrka. Efter ca 1 km sväng vänster i T-korsning mot Frösunda, efter ca 30 meter sväng höger mot Frösunda, åk ca 1 km, Humlegården är den första bebyggelsen på höger sida efter Salberga/Granhagen.

Från Arlanda

Åk väg 273 mot Norrtälje/Almunge, i T-korsning efter ca 5 km fortsätt väg 273 mot Norrtälje/Almunge, till vänster. Efter ca 2,5 km sväng höger mot Gådersta. Åk 5,2 km och sväng höger mot Frösunda. Åk 7,5 km och sväng vänster mot Kårsta. Åk ca 4 km och sväng vänster i korsningen Ekskogen/Kårsta, åk 20-30 meter till vår infart som är skyltad Humlegården, på vänster sida.
Login
 
My shopping