Fatölanläggning

En fatölanläggning är en av de mest tidsbesparande investeringarna man kan göra i sin bryggutrustning. Istället för att diska, skölja och fylla backvis med flaskor fyller man ölen på ett tryckfat. Man behöver inte kolsyrejäsa, och slipper därför bottensats. Om man vill kan man sedan fylla flaskor med kolsyrad öl från fatet. Nedan listar vi några av de vanligaste komponenterna i en fatölanläggning.

Vi får ofta frågan vad som är bäst, kula eller bajonett. Skillnaden är dock mycket liten. Det viktigaste är att man håller sig till en av kopplingstyperna om man skaffar flera fat. Samma sak om man har vänner med corneliusfat - det är smidigt att kunna dela gasanslutning på exempelvis bryggträffar. Kulkopplingar har en ring som man drar uppåt på kopplingen samtidigt som man trycker fast den på fatventilen. Bajonettkopplingar har två respektive tre skåror som svarar mot piggar på fatventilen. Man trycker ner bajonettkopplingen på fatventilen, och sedan vrider man för att låsa kopplingen.

Corneliusfat med kulfattning

Kulfattning är den vanligaste anslutningstypen på corneliusfat. De kallas ofta för kulfat.
Till varje fat behöver du en kulkoppling för öl och en kulkoppling för gas.

Corneliusfat med bajonettfattning

Bajonettfattning är den andra vanliga anslutningstypen på corneliusfat. De kallas ofta för bajonettfat. Till varje fat behöver du en bajonettkoppling för öl och en bajonettkoppling för gas.

Gas

Till fatölanläggningen behöver du en gastub (vanligtvis CO2) och en regulator för att ställa in trycket. Gasen används både för att kolsyresätta ölet, och vid servering för att trycka ut ölen. Våra regulatorer har standard-gänga för koldioxid (w 21.8 x 1/14”) och passar direkt på stora kolsyretuber. Om man vill använda en mindre kolsyrepatron (SodaStream) behöver man en sk. Trapetsadapter. Adaptern är en övergång som förutom att byta gänga även öppnar kolsyrepatronen.

Slang

Mellan ölkoppling och tappkran använder man vanligtvis PE-slang (polyeten). Mellan gaskoppling och regulator kan man antingen välja armerad PVC-slang eller PE-slang. Gasslangar bör alltid fästas med slangklämma. Det skadar inte att fästa även ölslangar med klämma.

All slang säljs per meter. Om du beställer flera meter slang levereras den i ett stycke så att du själv kan kapa till den.

"Sytrådslang"

Om man har problem med att man får för mycket skum ur tappkranen är en enkel lösning att använda sk. sytrådslang. Som namnet antyder är slangen väldigt tunn, 3,2 mm invändigt. Två till tre meter sytråd ger ett kraftigt tryckfall som gör att man enkelt kan tappa upp kraftigt kolsyrat öl.

Förutom slangen behöver du två John-Guest övergångar från 3/8" ytterdiameter till 3/16", en i varje ände.

Gängade corneliuskopplingar...

Gängan på kopplingarna och regulatorerna kallas 1/4" MFL (male flare), på dem passar anslutningar med 1/4" FFL (female flare). Det kan vara smidigt med gängade fatkopplingar om man enklare vill kunna koppla om sin anläggning, eller om man vill använda slang med annan storlek än de vanliga.

Tappkranar

Picnic-tappkranen är den vanligaste typen av tappkran. Den fästs direkt på ölslangen. Om man har möjlighet till det finns det även tappkranar avsedda för mer fast installation. Tappkranarna (förutom "Picnic") kompletteras med bakstycke och tapphandtag. Ett bakstycke är en genomföring för lodrät vägg. De kan exempelvis fästas genom en kylskåpsdörr. Framtill fäster du tappkranen och på baksidan av bakstycket fäster du ölslangen.

Vi har även tapptorn för montering på vågrät yta. Tapptornen levereras kompletta med tappkranar, handtag, slang och monteringsskruvar. De behöver bara kompletteras med kul- eller bajonettkoppling för öl.
Inloggning
 
Mina inköp