Humle

Humle är kryddan som ger ölet dess beska, och samtidigt en stor del av dess friska arom och smak. Liksom när det gäller malt är det viktigt att använda humle av god kvalitet vid bryggningen. Färsk humle är grön och har en kraftig, frisk doft. Gammal humle är brun och har liten eller obehaglig doft. Humle som utsätts för luftens syre, ljus och värme försämras snabbt.

Humlegårdens humle är direktimporterad och vacuumförpackad alternativt förpackad i skyddande atmosfär (CO2 / N2) i syre-, ljus- och aromtät aluminiumlaminatfolie, och förvaras i vårt kylrum tills vi skickar den till dig. Detta gör att aromen bevaras utan större förlust i flera år.  

Öppnad humlepåse pressar man ur luften ur, tejpar igen och förvarar i frysen. Den bör sedan användas inom 1 år. 

Vi erbjuder humle i form av kottar och pellets. Kottar är den mest ursprungliga formen av humle. Pellets är humle som pulvriserats och pressats. Alla våra pellets är av typ 90, dvs med naturlig alfasyrahalt.
Inloggning
 
Mina inköp