Australien

Australien är ett relativt nytt humleodlingsland på den internationella marknaden. Odlingsarealerna är små men humlesorterna är mycket intressanta, och utvecklingen av nya sorter är dynamisk. Intresset för australinsiska humlesorter är idag stort hos såväl hembryggare som kommersiella bryggare världen över.

Australisk humle är i regel fruktig, där citrus och tropisk frukt är ofta förekommande arom- och smakinslag.

Ny skörd
Brukar komma från mitten av juli till slutet av augusti, kottar kommer först.
Hittar du inte humlen i vårt sortiment, dvs att den inte ens går att bevaka, har den förmodligen tagit slut för året.
Inloggning
 
Mina inköp