Engelsk humle

England är ett av de klassiska humleländerna där det har odlats humle i många hundra år.
De mest kända sorterna är Fuggles och Goldings. Engelska humlesorter beskrivs ofta som kryddiga, örtiga och blommiga.

Ny skörd
Brukar komma från mitten av december till slutet av januari, kottar kommer först.
Hittar du inte humlen i vårt sortiment, dvs att den inte ens går att bevaka, har den förmodligen tagit slut för året.

Inloggning
 
Mina inköp