East Kent Golding

Kent Golding är den mest klassiska brittiska aromhumlesorten, med anor flera hundra år tillbaka i tiden. Sorten kan kallas Golding, Kent Golding eller East Kent Golding beroende på var i England den har odlats. Utomordentlig humle i brittiska ales, framför allt som aromhumle.

Alfasyra: normalt 4 - 7 %.
Uppmätt alfasyra står på förpackningen.
Inloggning
 
Mina inköp