NZ Cascade

Detta är Cascade odlad i Nya Zeeland. Mycket kraftig citruskaraktär (grapefrukt).

Alfasyra: normalt 7 - 9 %.
Uppmätt alfasyra står på förpackningen.
Inloggning
 
Mina inköp