Slovensk humle

Slovenien är ett av de klassiska humleländerna där det har odlats humle i många hundra år. Flera slovenska humlesorter har i många år sålts under samlingsnamnet Styrian Golding. Numera säljs dessa under sina separata sortnamn: Bobek, Celeia och Savinjski Golding. Här är en beskrivning från humlefirman vi köper in dessa sorter från:

"The Styrian Golding varieties are Savinjski Golding, Celeia and Bobek, from a brewing point of view Savinjski Goldings are lowest alpha (2-4% usually), earthy floral (maybe grassy/herbal) with a hint of lemon. Celeia are slightly higher alpha wise (2.5-5.5% usually) intensely floral with some lemon. Bobek are the highest alpha wise (4-6%) and are intensely lemony and piney, and quite floral."

Ny skörd
Brukar komma från mitten av december till slutet av januari, kottar kommer först.
Hittar du inte humlen i vårt sortiment, dvs att den inte ens går att bevaka, har den förmodligen tagit slut för året.
Inloggning
 
Mina inköp