Svalöf Mauritz

Föreningen Humlebygget har idag en odling med ca 200 plantor vid Humletorkan i Näsum. Dagens humleodling bygger på den svenska humlesorten "Svalöf korsning 85 - Mauritz" som framställdes av växtförädlingsanstalten Svalöf i Skåne på 30-talet.

Alfasyra: normalt ca. 2 - 3 %.
Alfasyrahalten är inte uppmätt.
Inloggning
 
Mina inköp