Hersbrucker


Hersbrucker kommer ursprungligen från Hersbruck-distriktet i Tyskland, men odlas numera framför allt i Hallertau, där den nästan helt har ersatt den klassiska sorten Hallertauer Mittelfrüh. Hersbrucker är en utpräglad aromhumle, och har vissa år en extremt låg afasyrahalt. Hersbrucker har under de senaste decennierna varit den mest odlade aromhumlesorten i Tyskland.


Typisk alfasyra: 3 - 5 %.
Aktuell alfasyra står på etiketten.

Inloggning
 
Mina inköp