MagnumMagnum är en ny tysk högalfasort med bra aromegenskaper. Detta är en sort med kraftigt växande popularitet bland tyska och många andra bryggerier.

Typisk alfasyra: 13 - 15 %.
Aktuell alfasyra står på etiketten.

Inloggning
 
Mina inköp