Horizon

Kombinerad högalfa- och aromsort, började odlas kommersiellt 1998.

Alfasyra: normalt 11 - 13 %.
Uppmätt alfasyra står på förpackningen.
Inloggning
 
Mina inköp