Willamette

Willamette är en amerikansk variant av Fuggle. Används som aromhumle.

Alfasyra: normalt 4 - 6 %.
Uppmätt alfasyra står på förpackningen.
Inloggning
 
Mina inköp