Kolsyresättning av coneliusfat

Kolsyresättning

Eftersom man sällan fyller fatet helt så finns det en liten ficka med gas överst i fatet. När man sätter fatet under tryck från gastuben så är det i den lilla fickan som gasen samlas och trycket byggs upp. Koldioxidgasen i fickan vandrar efter hand ner i ölet och gastrycket i fickan sjunker. Hur mycket koldioxid som kan vara löst i ölet beror på trycket i fickan. Blir trycket för lågt i fickan så vandrar koldioxiden istället från ölet och upp i fickan. Vid jämvikt så svarar trycket i gasfickan mot koldioxidmängden i ölet. Dom värden som anges ex. 1.1 bar för lageröl gäller jämviktstillståndet och innan detta uppnåtts, dvs tillräckligt mycket gas vandrat från fickan ner i ölet, så får man hela tiden fylla på med gas.

Temperaturen påverkar hur lätt gasen löser sig i ölet. Ju kallare desto lättare, dvs håller man ölet kallt så behöver man inte ha så högt tryck i gasfickan. Om nu 1.1 bar är lagom vid 5 grader så behövs 1.4 bar vid 10 grader och nånstans kring 2.7 vid 25 grader.

Kopplar man till en gastub med regulator inställd på rätt tryck så tar det ett par dagar innan jämvikten uppnåtts. Vill man snabba på det så kan man t.ex. rulla fatet fram och tillbaka så skvalpar gasen snabbt ner sig i ölet.

Alltså:
  • Är trycket ovanför ölet högt så vandrar koldioxid ner i vätskan.
  • Är trycket lågt ovanför ölet så vandrar koldioxiden ut ur vätskan.
  • Det tar ett tag innan tillräckligt med koldioxid tar sig ner i ölet, dvs jämvikt infinner sig, och under den tiden måste gas fyllas på. 

Fatölstapp

Ölet med sin kolsyra ligger nu i jämvikt i fatet. I fatet råder ett högre tryck än utanför fatet. Så fort ölet kommer ut ur fatet så råder alltså inte längre jämvikt utan koldioxiden vill vandra från ölet upp i gasform. Om tryckförändringen är snabb, eller om ölet plaskar ner i glaset, eller om det finns smuts eller andra partiklar i glaset så hjälper alltihop till för att den lösta gasen skall ge sig upp i luften, dvs ölet skummar.

Den vanligaste orsaken till att ölet skummar för mycket är för snabbt tryckfall. Tappslangar på 2 dm gör att normalkolsyrat öl ofelbart skummar. Det vanliga är då är att sänka trycket innan tappningen och att efteråt återställa trycket till jämviktstryck. Ett annat (bättre?) alternativ är att öka på slanglängden så att motståndet i slangen ger tillräckligt tryckfall och ölet kommer snällt och fint ur kranen. En tappanläggning i hemmabaren kan trimmas in på det sättet så faten kan hålla rätt tryck och flödet ur kranen ändå blir rätt.

Motståndet i 6.5 mm (1/4) slang är ungefär 0.15 bar/meter, dvs för att kompensera 1 bar i fatet så blir det 6-7meters slang. ( 1bar / 0.15 bar/m = 6.7 m ). Slang med innerdiameter på 4.7 mm (3/16) har ung. 0.5 bar/meter, dvs 2 meter slang för 1 bar. Är det sen höjdskillnad mellan fatet och kranen så bromsar även det - cirka 0.1 bar per meter. Grundprincipen för en trimmad bar är att höjdmotstånd + slangmotstånd skall svara mot lagringstrycket i fatet. Vid servering lägger man på ett litet övertryck som ger en lagom stråle ur kranen.


Flasktappning

För att få öl från fat ner i en flaska utan att skumma så kan man använda en flaskfyllare. Det finns mottrycksfyllare samt flaskfyllare som arbetar utan mottryck som exempelvis Blichmanns Beergun. Båda typerna av flaskfyllare kräver att ölen redan blivit kolsyresatt i ett tryckkärl (t. ex. ett corneliusfat).

Mottrycksfyllare sätter tomflaskan under tryck så att flaskan håller samma tryck som ölet som rinner in i flaskan - ingen koldioxid vill alltså ge sig upp i gasform. Ölet rinner från fatet till flaskan antingen genom självfall, dvs flaskan hålls lägre än fatet - eller genom att man försiktigt sänker trycket i flaskan och låter övertrycket pressa över ölet till flaskan.

Beergun bygger istället på: 
  • att man använder kall öl (ca 0-1 °C),
  • att man sänker trycket i corneliusfatet omedelbart före flasktappning till ca 0,1-0,2 bar
  • att man tappar ölen på kylda flaskor
Med Beergun går det att trycka i litet koldioxid i flaskan innan ölet börjar fyllas, vilket minskar risken för oxidation och därmed ger ölet bättre hållbarhet i flaskan.

Kolsyresättningstabell

I tabellen anges jämviktstrycket i bar vid olika koldioxidhalter i ölet (angivna i volym/volym) och temperaturer.
 
 
CO2 volym/volym      
Temp °C 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0    
0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5    
1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6    
2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7    
3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8    
4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9    
5 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0    
6 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1    
7 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2    
8 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3    
9 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4    
10 0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5    
11 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6    
12 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7    
13 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8    
14 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9    
15 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0    
16 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1    
17 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2    
18 1,0 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3    
19 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4    
20 1,1 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5    
21 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 3,6    
22 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,8 3,1 3,3 3,5 3,7    
23 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8    
24 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9    
25 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8 4,0    
 
Riktvärden för kolsyreinnehåll:
 
Ale 1,8 - 2,4  volym/volym
Lager 2,2 - 2,8
Veteöl 3,0 - 4,0
 
Exempel:  Jag vill kolsyresätta ett lageröl vid 10°C. Riktvärde för kolsyreinnehåll i lageröl är 2,2-2,8 volymer. Jag väljer 2,4 volymer, och går in i tabellen ovan.
  Raden för 10°C och kolumnen för 2,4 volymer anger att trycket 1,1 bar ska ställas in.
 
Inloggning
 
Mina inköp