Chevallier Heritage Malt

En klassisk kornsort, mältad på traditionellt vis, men med modern kvalitetskontroll.

Chevallier blev tack vare sin fina smakprofil snabbt den dominerande kornsorten i England under 1800-talets mitt och fram till 1900-talets början då moderna kornsorter med bättre avkastning tog över. Chevallier är en förfader till många moderna kornsorter. Sorten har nu återkommit tack vare ökat intresse för klassiska kornsorter.

Chevallier kännetecknas av en varm kexarom med fyllig smak. Jämfört med många moderna sorter är dess arom och smak ganska uttalade. Lämplig till maltiga ales, eller där ökad maltsmak behövs för att balansera en hög humlenivå.

Färg: 5 – 7,3 °EBC (2,4 – 3 °Lovibond).
Läs mer: specifikationer
Tillverkare: Crisp
Inloggning
 
Mina inköp