Beskrivning av maltbryggning till 25 liter öl

Utrustning som behövs för att brygga 25 liter öl med cirka 5 kg malt

Mäskkärl, ett kärl som rymmer åtminstone 15-20 liter, tål åtminstone 70-75°C och kan värmeisoleras. 

Lakkärl, ett kärl som rymmer åtminstone 15-20 liter, tål åtminstone 70-75°C och har en falskbotten med avtappning undertill. Lakkärlet fungerar som ett stort durkslag. Man kan gärna använda ett kombinerat mäsk- och lakkärl.

Kokkärl, ett kärl som rymmer åtminstone 30-35 liter och som kan värmas upp till kokning med elplatta, gasbrännare eller inbyggd elpatron. I nödfall kan man dela upp vörten på flera mindre kokkärl.

Dessutom jäskärl, förkulturkärl, hävert och annat som även krävs vid extraktbryggning.

Steg för steg
  1. Se till att allt som kommer i kontakt med jästkulturen och den kylda vörten är väl rengjort och desinfekterat. Rengöring görs bäst med PBW och desinfektion med Star San eller jodofor.
  2. Krossa eller hacka eventuell okrossad malt. (Om man utgår helt från okrossad malt bör man ha sin egen maltkross, men för mindre mängder specialmalt kan det t.ex. ordnas med en matbereredare med roterande knivar. Det går lättare om man först blöter kornen i vatten.)
  3. Blanda den krossade malten med hett vatten i mäskkärlet (ungefär 2,5 liter vatten per kg malt) till en gröt. Temperaturen på mäsken skall vara 64-69°C. Denna temperatur skall hållas under 60-90 minuter. (Om temperaturen är i underkant av intervallet krävs den längre mäsktiden.) 
  4. Laka ur mäsken i lakkärlet med hett vatten (75-80°C), och samla upp den söta vörten. Häll på lakvatten försiktigt så att lakvattnet inte tar någon genväg, utan får sippra igenom hela mäsken och därvid skölja ur maltsockret. Samla upp cirka 28 liter vört. 
  5. Koka sedan vörten med humle på samma sätt som vid extraktbryggning. Skillnaden är att väsentligen hela vörten kokas, man kan inte koka en liten del och sedan spä med stora mängder kallt vatten. Man behöver alltså ett större kokkärl. 
  6. Kyl vörten så snabbt som möjligt och tillsätt jästkulturen.
  7. Fortsätt sedan som vid extraktbryggning (ingen skillnad) med jäsning och tappning.
Inloggning
 
Mina inköp