Brumas BrauEule

Brumas BrauEule II är ett tysktillverkat microprocessorstyrt bryggverk med två kärl, för automatiserad stegmäskning och vörtkokning.

BrauEule består av ett kombinerat mäsk- och lakkärl i rostfritt, en kopparklädd bryggpanna (rostfri invändigt) och en kontrollenhet.

I pannan kokas vatten, och ångan injiceras i mäsk- och lakkärlet via en silikonslang för att tillföra värme till mäsken. Kontrollenheten styr processen så att man följer temperaturerna och tiderna i det inprogrammerade mäskningsschemat. Man kan välja mellan att följa det fördefinierade programmet (autobrew) och att lägga in egna program med upp till 6 raster (custom brew).

Lakvattnet värms och hålls vid önskad temperatur i pannan. Efter mäskning och lakning kokas vörten med humle i bryggpannan. Pannan har en inbyggd pump som cirkulerar vörten under kokningen och bidrar till att skapa en whirlpool så att humlerester och druv samlas i en hög i mitten efter kokningen.

Det är mycket smidigt att rengöra BrauEule II tack vare den inbyggda pumpen och ett särskilt rengöringsprogram.

Humlegårdens Ekolager representerar Brumas i Sverige.
Åtskilliga bryggerier använder BrauEule för utbildning och försöksbrygder.
Inloggning
 
Mina inköp